Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

Οι μακροχρόνια άνεργοι αναλογούν στο 39% όλων των εγγεγραμμένων

Κατα τουλάχιστον μισό εκατομμύριο μειώθηκαν οι μισθωτοί από τον Αύγουστο του 2008 έως το Δεκέμβριο του 2012, σύμφωνα με μελέτη των επιστημονικών συνεργατών της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ που περιλαμβάνεται στο μηνιαίο περιοδικό του Ινστιτούτου της ΓΣΕΕ.

Η αύξηση των μισθωτών στα 7,5 χρόνια από τον Ιανουάριο του 2001 εξανεμίστηκε μέσα σε μόλις 2,5 έτη και μόνο οι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ άνεργοι άγγιξαν το 1 εκατομμύριο κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Τέσσερις στους δέκα εγγεγραμμένους ανέργους βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας για τουλάχιστον ένα χρόνο, ενώ οι επιδοτούμενοι άνεργοι μόλις και μετά βίας αναλογούν στο ένα τέταρτο του συνόλου. Περισσότεροι από 6 στους 10 είναι ηλικίας μεταξύ 30 και 55 ετών.

Κατά το 2012 οι μακροχρόνια άνεργοι αναλογούν (μέσος όρος δωδεκαμήνου) στο 39% του συνόλου των εγγεγραμμένων ανέργων. Οι επιδοτούμενοι άνεργοι κατά μέσο όρο αναλογούν το 2012 στο 1/4 των εγγεγραμμένων ανέργων από 30% περίπου που αναλογούσαν τα δύο προηγούμενα χρόνια.

Το 92% αυτών έχει ελληνική υπηκοότητα, ένα 6% έχει υπηκοότητα τρίτων χωρών και λιγότερο από 2% έχει υπηκοότητα χωρών μελών της ΕΕ. Πάνω από το 1/3 των ανέργων έχει τελειώσει μέχρι και την Γ΄ γυμνασίου, το 47% έχει δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 16% τριτοβάθμια.

Η εκρηκτική αύξηση των ανέργων συνοδεύεται με τα επιπλέον χαρακτηριστικά της μακροχρόνιας ανεργίας, της συνεχούς εισροής καινούργιων ανέργων και της μείωσης των επιδοτούμενων ανέργων σε όλη την διάρκεια της ύφεσης η συσσωρευτική μείωση στον ιδιωτικό τομέα από τον Αύγουστο του 2008 μέχρι το Δεκέμβριο του 2012 να ξεπερνά τους 507.000 μισθωτούς.

Η εκρηκτική αύξηση των μισθωτών ανέργων αποτυπώνεται και μέσα από τα μηνιαία στοιχεία του ΟΑΕΔ, καθώς σε όλη τη διάρκεια του 2012 η μηνιαία αύξηση των ανέργων σε σχέση με το 2010 ήταν σημαντική, ενώ το Δεκέμβριο του 2012 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι μισθωτοί πλησίασαν τις 990.000 άνδρες και γυναίκες.
Κατά το 2012 οι μακροχρόνια άνεργοι αναλογούν (μέσος όρος δωδεκαμήνου) στο 39% του συνόλου των εγγεγραμμένων ανέργων.

Οι επιδοτούμενοι άνεργοι κατά μέσο όρο αναλογούν το 2012 στο 1/4 των εγγεγραμμένων, από 30% περίπου που αναλογούσαν τα δύο προηγούμενα χρόνια.
Κατά το 2012 στους εγγεγραμμένους ανέργους που αναζητούν εργασία μέσω των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ κατά μέσο όρο του δωδεκαμήνου Ιαν.-Δεκ. πάνω από το ήμισυ αυτών (57,6%) είναι γυναίκες, σχεδόν το 27% έχει ηλικία μικρότερη των 30 ετών, το 63,5% είναι μεταξύ 30 και 55 ετών και το 10% πάνω από 55 ετών.

Το 92% αυτών έχει ελληνική υπηκοότητα, 6% έχει υπηκοότητα τρίτων χωρών και λιγότερο από 2% έχει υπηκοότητα χωρών μελών της ΕΕ. Πάνω από το 1/3 των ανέργων έχει τελειώσει μέχρι και την Γ΄ γυμνασίου, το 47,0% έχει δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ένα 16% τριτοβάθμια.

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: