Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

Σπουδαίο ερευνητικό έργο

Περισσότεροι από 30.000 είναι οι νέοι ερευνητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, που υλοποιούν 80% της συνολικής ερευνητικής δραστηριότητας, η οποία αναπτύσσεται κυρίως στα ελληνικά πανεπιστήμια. Έλληνες ερευνητές, εξάλλου, διακρίνονται και σε παγκόσμιο επίπεδο και μάλιστα σε ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα κεντρικά πανεπιστήμια που βρίσκονται στις μεγάλες πόλεις, έχουν ίσως τη «μερίδα του λέοντος» σε προγράμματα και ερευνητικό έργο, αλλά αξιοσημείωτες είναι και οι μελέτες που εκπονούνται από τα περιφερειακά ιδρύματα, τα περισσότερα εκ των οποίων έχουν βραβευθεί με διεθνείς διακρίσεις, ενώ βοηθούν σημαντικά στην ανάπτυξη της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας των περιοχών, όπου βρίσκονται.Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: