Παρασκευή, 29 Μαΐου 2009

Άλωση της Κωνσταντινούπολης

Σαν σήμερα πρέπει να θυμόμαστε την Άλωση της Κωνσταντινούπολης. 29 Μαϊου 1453 και ημέρα Τρίτη έπεσε η Πόλη των Πόλεων για όλον τον Ελληνισμό και σηματοδοτείται το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Μιας Αυτοκρατορίας που κράτησε περισσότερο απο οποιαδήποτε άλλη και σκόρπισε στον τότε γνωστό κόσμο τον πολιτισμό, που μέσα στα 1000 και πλεόν χρόνια ύπαρξης της είχε και Λάθη και Πάθη αλλά ήταν γεμάτη απο Ελληνικό χρώμα και πρόσφερε τα μέγιστα στον υπόλοιπο κόσμο. Λυπάμαι που σήμερα για κάποιους συνέλληνες και ιδιαίτερα για τους πολιτικούς η Κωνσταντινούπολη είναι στη συνείδηση τους <<χαμένη πατρίδα>> ενώ θα έπρεπε να είναι <<Αλύτρωτη Πατρίδα>>.

Η Άλωση της Κωνσταντινουπόλης υπήρξε το αποτέλεσμα της πολιορκίας της βυζαντινής πρωτεύουσας, της οποίας Αυτοκράτορας ήταν ο Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος, από τον οθωμανικό στρατό, με επικεφαλής τον σουλτάνο, Μωάμεθ Β'. Η πολιορκία διήρκεσε από τις 7 Απριλίου ως τις 29 Μαϊου 1453 (Ιουλιανό ημερολόγιο). Όταν τελικά η Κωνσταντινούπολη αλώθηκε, η υπερχιλιετής Βυζαντινή Αυτοκρατορία, έπαψε να υπάρχει.
Το Βυζάντιο ήταν ήδη εξασθενημένο και διαιρεμένο τους τελευταίους δύο αιώνες, σκιά της παλιάς Αυτοκρατορίας. Η Άλωση του 1204 από τους Σταυροφόρους και αργότερα οι εσωτερικές έριδες των Παλαιολόγων, παρόλο που επανέκτησαν την Κωνσταντινούπολη, οδήγησαν στην σταδιακή εξασθένηση και συρρίκνωση. Ήδη από το 1354 με την κατάληψη της Αδριανούπολης από τους Οθωμανούς, το Βυζάντιο, κυκλωμένο πλέον εδαφικά, ήταν φόρου υποτελής στον Οθωμανό σουλτάνο. Έτσι, η Άλωση ήλθε ως φυσικό αποτέλεσμα της αδιάκοπης επέκτασης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην ευρύτερη περιοχή. Οι συγκρούσεις ήταν ιδιαίτερα άνισες υπέρ των Τούρκων, σε σημείο που να μνημονεύεται από τις πηγές το τετελεσμένο της έκβασης της πολιορκίας. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στον ηρωισμό των πολιορκημένων και ιδιαίτερα του Αυτοκράτορα. Το γεγονός της πτώσης της «θεοφυλάκτου Πόλεως», άφησε βαθιά ίχνη στις πηγές της εποχής.
Ως απόρροια της Άλωσης ήταν η συνέχιση της εδαφικής προώθησης των Τούρκων. Κατά τα τέλη του 17ου αιώνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία έφτασε στο απόγειό της, απειλώντας την Βιέννη.
Πολλές φορές η Άλωση της Κωνσταντινούπολης, χρησιμοποιείται από τους ιστορικούς ως γεγονός που σηματοδοτεί το τέλους του Μεσαίωνα και την έναρξη της Αναγέννησης. Κύριος παράγοντας της ευρωπαϊκής Αναγέννησης αποτέλεσε η διαφυγή μεγάλου αριθμού Βυζαντινών λογίων και επιστημόνων, λόγω της Άλωσης, προς τα αστικά κέντρα της Δύσης και κυρίως της Ιταλίας.


Πηγή: Βικιπαίδια

Δεν υπάρχουν σχόλια: